ก้าวแรกกับ IDE

    ในบทนี้เรามาลองดูขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมจริงๆ ด้วย Smart Device Extensions ซึ่งเป็นตัวเสริมให้กับ Visual Studio.NET สามารถติดต่อกับ .NET Compact Framework เป้าหมายคงเป็นเช่นเดิมครับ คือ PocketPC แต่ในตัวอย่างนี้ ผมจะใช้ตัว Emulator เราจะได้เห็นถึงความยากง่ายในการพัฒนาโปรแกรม

เมื่อคุณ Install Smart Device Extensions Beta 1 เสร็จ

    คุณสามารถ Install Smart Device Extensions ได้โดยง่าย ไม่มี Option อะไรที่น่าปวดหัวมาให้เลือก แต่ก่อนหน้านั้นคุณต้องมี Visual Studio.NET installed เรียบร้อยอยู่บนเครื่องเสียก่อน เมื่อ Install เสร็จ ลองสร้าง Project ใหม่ดูครับ คุณจะเห็นว่ามี ICON ของ Smart Device Application เพิ่มขึ้นดังรูปนี้ครับ

เมื่อคุณเลือกแล้ว มันก็จะให้เลือก Platform ปลายทางที่เราต้องการพัฒนา ดังรูปนี้ครับ

ตาม Default มันถูกอยู่แล้วสำหรับผม ผมต้องการพัฒนาโปรแกรมบน IPAQ 3870 ซึ่งใช้ Windows CE 3.0 หรือ Pocket PC 2002 ดังนั้นต้องเลือก Pocket PC และเป้าหมายในการพัฒนาก็คือ Windows Application มีข้อน่าสังเกตก็คือ Platform มีเราเลือกนั้น นอกจาก Pocket PC Device ซึ่งในที่นี่ก็คือตัว IPAQ แล้ว มันยังให้ตัว Emulator มาด้วยอีกตัวหนึ่ง ถ้าคุณไม่มีตัวอุปกรณ์จริง ก็ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อรันโปรแกรม ให้เลือกให้มันออกที่ Emulator

 เมื่อเลือกแล้วก็กดปุ่ม OK

    คงคุ้นๆ นะครับ น่าตา Form มันก็เหมือนกันกับ Visual Studio.NET ทั่วไป เพียงแต่ขนาดของ Form นั้นเล็กกว่า ก็จออุปกรณ์มือถือมันมีขนาดเล็กนั่นเอง หลังจากนี้วิธีการพัฒนา Software ก็เหมือนกับการพัฒนาโปรแกรมปกติบน Visual Studio.NET ครับ คุณสามารถเอา Control มาใส่ ลง Code ใน Event ต่างๆ เหมือนกันเลยครับ (ก็มันก็เป็น Visual Studio .NET ตัวเดียวกันนี่ครับ) สมมุติว่า เราเขียนโปรแกรมกันเสร็จแล้ว บนจอมี Control อยู่เรียบร้อยแล้ว เราก็ทำการรันโปรแกรม ก็กดปุ่ม รันโปรแกรม ตามปกติ มันจะขึ้นมาให้เลือกว่าจะให้ Deploy Code ไปที่ ตัวอุปกรณ์จริงหรือให้ไปที่ Emulator

Windows สำหรับการ Deploy มีหน้าตาอย่างนี้ครับ

 

จากนั้น ถ้าเครื่อง Pocket PC ของเราหรือตัว Emulator ก็ตาม ถ้าไม่เคยถูก Deploy มาก่อน มันจะ Deploy เอา Library ของ .NET Compact Framework ใส่เข้าไปด้วย ซึ่งก็คงต่อเสียเวลานิดหน่อย จากนั้นโปรแกรมก็จะเริ่มรัน สะดวกมากครับ

 

ทิ้งท้าย

    การพัฒนา Software บน Windows CE เมื่อเทียบกับบน Windows ปกติแล้ว ความยากง่ายไม่ต่างกัน การเขียนโปรแกรมเหมือนกันเลย จะต่างกันเพียงเล็กน้อยตรงที่ อุปกรณ์ที่ใช้ Windows CE ส่วนมากจะมี Resource ไม่มากนัก ดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงต้องคำนึงเรื่องความเร็วและขนาดของโปรแกรมอยู่เสมอ

    ในบทต่อไปผมจะลงไปที่การเขียนโปรแกรมแล้ว จะมี Code ให้เห็นครับ ส่วนมากแล้วจะเหมือนกับการเขียน Visual C# ตามปกติ ผมคงเน้นเฉพาะส่วนไม่เหมือน จะได้สาระดีกว่า